Fonden er en selvejende institution, stiftet på et demokratisk og socialt værdigrundlag i 1991. Formålet er at hjælpe hjemløse til et værdigt liv med bolig, arbejde og venner, fri for misbrug og andre lidelser. Fonden driver herberget Overførstergården samt socialøkonomisk virksomhed, gennemfører projekter og uddeler donationer.

Fondens midler kommer fra den socialøkonomiske virksomhed og er begrænsede, men midlerne gør det muligt at udvikle og drive store projekter, finansieret i samarbejde med myndigheder og større fonde, samt at donere midler til andre hjemløseorganisationers projekter.
Fondens midler kan ikke ansøges.