Forholdene omkring hjemløshed og alkoholisme og mulighederne for at udvikle løsninger, bliver i stigende grad præget af at Danmark indgår i internationale sammenhænge, især i EU.

Derfor søger Overførstergården også at komme med i internationalt samarbejde. Det har bl.a. ført til deltagelse i et projektsamarbejde, støttet af INTEGRA - programmet i perioden 1997 - 99. Formålet var at udvikle veje til integration af hjemløse i det almindelige samfunds- og arbejdsliv Projektet gennemførtes i et utraditionelt samarbejde mellem projekter i en række medlemslande, boligselskaber, fagforbund og fattigdomsorganisationer.

Projektet omfattede 4 indsatsområder: uddannelse, beskæftigelse, bolig og social rådgivning.

Resultaterne af projektet er at der blev udviklet bedre metoder til resocialisering af deltagerne og at der blev etableret et fast efterværn. Desuden blev der etableret støttefunktioner til medarbejdere i sociale virksomheder. Projektet påviste væsentlige vanskeligheder med at skaffe egnede boliger og bo - fællesskaber. Vanskelighederne var kendte i forvejen, men projektet gjorde problemerne endnu tydeligere. Mange af de hjemløse er nervøse for at flytte i egen lejlighed, dels fordi kvaliteten er dårlig, dels fordi de bliver meget ensomme, dels fordi de kan forvente at falde tilbage i de kendte druk - miljøer.

I 2002 tog Overførstergården initiativ til projektet: Forum for holistisk integration. Projektet startede i 2002 og blev afsluttet i 2005. Deltagerne var udover Overførstergården, andre hjemløseinstitutioner, lokale myndigheder, interesse og forskningsinstitutioner i Edinburgh, Marseille, Milano, Wien, Køln, Riga, Bukarest, Malmø. Projektet blev gennemført med støtte fra EU’s program for integration af fattige og socialt udstødte.

Projektets hoved – idé var at udveksle erfaringer fra praksis, administration og forskning og på den baggrund nå frem til fælles forståelse for, hvordan man bedst hjælper hjemløse. Projektet var opdelt i en række fokusområder: bolig, familie, arbejde, kultur og religion, sundhed, social service m.v. Deltagerne mødtes 2 gange årligt på seminarer og var hver i sær værter på skift i deres hjembyer.

Resultaterne blev samlet i rapporter om praksis og planlægning for hjemløse i Europa. Rapporterne og information om projektet i det hele taget, kan ses på www.fohoin.info.

Projektet er afsluttet men inspirationen videreføres og implementeres på forskellig vis og ud fra de givne nationale og lokale forudsætninger. På Overførstergården har det bl.a. ført til nye projekter, der skal sikre beboere og andre hjemløse adgang til ædruelighed, job og bolig.