Uddannelse har ikke nogen særlig prioritet blandt hjemløse, når bortses fra meget korte erhvervskurser i f.eks. EDB, kørekort, træfældning. Det hænger vel sammen med at man som hjemløs i høj grad lever fra "hånden til munden", præget af usikkerhed og uden langsigtede perspektiver. Uddannelse kan blive relevant ved senere revalidering eller omskoling, men ikke medens man er hjemløs, hvor der er meget andet, som skal være i orden først. Kurserne afvikles på almindelige uddannelsessteder.

Som supplement startede Overførstergården i 1997 en særlig daghøjskole - linje i Gentofte for hjemløse alkoholikere. Grundet lovændringer måtte skolen flyttes til København, men aktiviteterne videreføres fortsat i Daghøjskolen i Centrum. Deltagerne kommer nu fra hele Københavns - området, heraf enkelte fra Overførstergården.