For en hjemløs er al tid fri tid, men ikke fritid i den positive betydning, som ordet har for andre mennesker. Som hjemløs har man ikke noget at holde fri fra eller til.

Under opholdet på et herberg er der en vis struktur på dagen: morgenmad, frokost, aftensmad, kaffepauser og hyggesnak, rengørings- og køkken - pligter, billard, svømning, udflugter, TV, egne aktiviteter uden for gården. Man er sammen med andre, eller alene på sit værelse.

Men opholdet på herberget er midlertidigt. Der er ingen fast grænse, men alle ved at opholdet normalt slutter efter gennemsnitlig 3 måneder. Og hvad så derefter? Mareridtet for mange er at komme ud til ingen ting, et lille værelse eller en dårlig lejlighed, hvor man igen sidder og rådner op i sin egen ensomhed og hvor fællesskab med andre er forbundet med druk, bænke og bodegaer.

I oktober 2001 lykkedes det for en gruppe beboere at starte "Boomerang", en klub for tidligere og nuværende hjemløse. Formålet er at drive alkoholfri klubvirksomhed samt tage initiativer, der fremmer hjemløses aktiviteter og samfundets forståelse for hjemløse. Boomerang har ca. 30 medlemmer. Det årlige budget er på ca. 50.000 kr. Der er givet tilskud fra bl.a. Socialministeriet, Gentofte kommune m.v. Foreningen ledes af en bestyrelse af op til 8 medlemmer og en formand.

I starten af 2007 var der ikke nok aktive medlemmer og frivillige til bestyrelsen for ”Boomerang”. Foreningen er derfor lukket midlertidigt. En del af aktiviteterne fortsætter, drevet af frivillige, men administreret af Herberget. Der er en god og aktiv Billard klub, som i 2007 vandt turneringen for billard klubber ved § 110 boformer. Der afholdes hyppige bankospil, arrangeres udflugter og foredrag m.m.