Hjemløses Boligselskab, der er stiftet af Overførstergården, er ikke et almindeligt boligselskab med bolig- og byggeadministration. Formålet er at sikre bedre løsninger af social-, sundheds- og jobspørgsmål. Vi samarbejder med hjemløseinstitutioner, boligorganisationer og kommuner.

Hjemløses Boligselskab bygger på mange års praktiske erfaringer og undersøgelser, som viser, at hjemløse over tid får det værre, ikke bedre, på trods af den hjælp de får. Hjemløse er mennesker med ressourcer og drømme som alle andre, men sammenlignet med andre er de oftere syge og fattige, arbejdsløse, misbrugere. Når de har bolig, er det typisk i sociale ghettoområder, hvor de lever ensomt eller som ”manden på bænken”.

Når man mister, eller risikerer at miste boligen, kan man søge hjælp på herberger eller forsorgshjem, hvor man bor midlertidigt, spiser, får styr på hygiejnen, møder omsorg og nogen at tale med. Opholdet varer typisk 3 - 6 måneder. De mere langsigtede bolig-, social-, sundheds- og beskæftigelsestilbud fastlægges i handleplaner, som hjemkommunen skal udarbejde sammen med beboeren.

Mange får en almen bolig via kommunal anvisning. Det er forholdsvis enkelt. Det der ofte går galt er realiseringen af handleplanerne. Reglerne om hjælpen er klare, men svære at udføre i praksis.

Kommunerne har pligt til at løse og finansiere opgaverne, men kan vælge at lade kvalificerede leverandører stå for arbejdet. Det er her Hjemløses Boligselskab kommer ind i billedet. Vores kerneydelser er:

  • Boliganvisning samt støtte til, at de mennesker, der flytter ud fra hjemløseinstitutionerne, kan få realiseret deres handleplaner. Alle der flytter ud, får en professionel støtte- og kontaktperson, som har kontakt med lejeren en gang om ugen, og kan tilkaldes akut, hvis der opstår problemer. Boligen skal normalt ligge i hjemkommunen. Hvis lejemålet ikke fungerer, er der garanti i op til 2 år for at lejeren kan visiteres tilbage til institutionen.


  • Tilbud til boligafdelinger om forebyggende indsats for mennesker, som allerede bor i afdelingen, men risikerer at miste deres bolig, er syge, lever isoleret eller som ”manden på bænken”. Tilbuddet omfatter rådgivning, hjælp til handleplaner, ophold på en hjemløseinstitution osv.


Arbejdet udføres af uddannede støtte-kontakt personer. Udgifterne forudsættes finansieret af hjemkommunen i henhold til den Sociale Servicelov. Det forudsættes endvidere, at Hjemløses Boligselskab opnår aftale med kommuner og boligselskaber om at kunne anvise boliger inden for rammerne af de 25 %, i København 33 %, af de ledige boliger, der står til rådighed for kommunal anvisning.

Der lægges vægt på at kontakten til Hjemløses Boligselskab er meget enkel. Henvendelser kan komme direkte fra en boligafdeling, institution, kommune eller fra den hjemløse. Det bagvedliggende, komplicerede arbejde, kræver at Hjemløses Boligselskab har aftaler med kommuner og boligselskaber om boliganvisning og med kommuner om finansiering. Vi har allerede aftaler med hjemløseinstitutioner.

Bestyrelsen for Hjemløses Boligselskab er: Bestyrelsesformand, direktør, cand.jur. Troels Behr, arkitekt m.a.a. Lars Lundquist, murermester Jens Vestergård, landsformand for hjemløseforeningen SAND Torben Høeck, Forstander socionom Kaare Engel og forretningsfører, cand. psyk. Per K. Larsen.

Adressen er: Overførstergården, Jægersborg Allé 139. 2820 Gentofte. Kontakt bedes rettet til: forretningsfører Per K. Larsen, på tlf. 32 66 15 60 eller mail pkl@unikon.dk