Den selvejende institution Overførstergården ledes af en bestyrelse der består af:


Formand:

Gunvor Wibroe

Øvrig bestyrelse:

Lisbeth Zornig Andersen

Adam Holst

Bo Hammer

Per Faurby

Rita Rahbek Russell

Josefine Skjødt