Den selvejende institution Overførstergården ledes af en bestyrelse der består af:

Bestyrelsen for den selvejende institution Overførstergården.

  • Bestyrelsesformand, Lisbeth Zornig
  • Forretningsfører cand. psych. Per K. Larsen
  • Prokurist Jørgen Løkke
  • Boligsocial koordinator i KAB, Per Faurby
  • Tidligere landsformand for IOGT, Anne Sørensen
  • Rita Rahbek Russel, udpeget af Gentofte Kommune
  • Steen Rosenquist, Månestrålerne