Den selvejende institution Overførstergården ledes af en bestyrelse der består af:

Bestyrelsen for den selvejende institution Overførstergården.

  • Bestyrelsesformand, Prokurist Jørgen Løkke
  • Hans Jørgen Jensen, udpeget af Gentofte kommune
  • Tidligere Landsformand for IOGT, Anne Sørensen
  • Cand. Psych. Per K. Larsen
  • Boligsocial koordinator i KAB, Per Faurby
  • David Gibson Forhandlingssekretær og næstformand 3F Den Offentlige Gruppe