I foråret 1998 drøftede Overførstergården forskellige indsatser i Sundhedsministeriets regler om alkoholforebyggelse fra 1992, som ikke var blevet realiserede, bl.a. videnscentre og lokale forebyggelsesnævn.
Sygekassernes Helsefond og Socialministeriet ydede tilskud til at Overførstergården kunne gennemføre et forprojekt, der i 2000 førte til etablering af en landsdækkende selvejende institution under Socialministeriet: "Videnscenter om Alkohol". Videnscentret er siden finansieret med årlige tilskud fra Socialministeriet på 3.5 mio. kr. og med 4 - 5 ansatte, der indsamler og formidler viden om alkohol, herunder om forbrug og misbrug, muligheder for behandling m.v. Videnscentrets særlige baggrund i herbergsmiljøet har medvirket til at der er udviklet kurser for personale ved § 94 - boformer og at der i øvrig er øget fokus på alkoholmisbrug blandt de socialt svagest stillede mennesker.

I 2004 blev Videnscenter om Alkohol lagt sammen med flere andre videnscentre i et stort Videns- og formidlingscenter for socialt udsatte. Se www.vfcudsatte.dk

Fra 2007 er Videnscentret integreret som en del af Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service under Socialministeriet.