Overførstergården har siden starten ledt efter nye veje til behandling af alkoholmisbrug, fordi de offentlige tilbud om antabus, beroligende piller og ambulante samtaler og et begrænset antal døgnbehandlingstilbud ikke er nok. I år 2000 støttede Sygekassernes Helsefond et projekt hvor 4 beboere fik betalt behandling på en privat døgninstitution.

Projektet gav mange tankevækkende resultater. Hovedkonklusionen var, at behandlingssystemet og alkoholikeren bekræfter hinanden på en meget sindrig måde: Alkoholikeren benægter sit misbrug. Herbergspersonalet er ikke enige, men kan kun gøre lidt. Kommunen henviser til at behandling efter loven er et amtskommunalt ansvar. Amtskommunen henviser til at behovet for behandling er opfyldt. Hvilket alkoholikeren hellere end gerne bekræfter.
Sundhedsstyrelsen udsender en gang om året budskaber om at alkoholmisbruget er voksende og udgør et af de største og dyreste sundhedsproblemer i Danmark.

Et problem der er så grundlæggende politisk betinget, kan ikke løses af en selvejende institution. Bestyrelsen søgte og fik midler fra Socialministeriet til et projekt der blev gennemført i samarbejde mellem 6 herberger og forsorgshjem, 4 amter og 10 kommuner. Projektet startede i 2001 og sluttede i 2006.

Målet var i løbet af 2 år at få 100 hjemløse i behandling og siden fulgt op med bolig, arbejde m.v. I starten gik det meget langsomt. Efter 2 år var kun 60 kommet i behandling og opfølgningen var mildt sagt utilstrækkelig. Hovedparten fik tilbagefald, kun godt 20 % forblev ædru. Derfor blev projektet ændret.

I stedet for at satse på behandling, blev der i samarbejde med kommuner udviklet helhedsorienterede dagtilbud, hvor man i kurser på 2 – 6 måneder lærer i at stoppe misbrug og undgå tilbagefald og samtidig støttes i at komme i job, få styr på økonomien, får ordnet tænder osv. Resultaterne var markante. I løbet af de næste 2 år kom omkring 250 på kurser. Effekten afhang meget af, hvor helhedsorienterede kurserne var. I de bedste tilfælde lykkedes det at få op mod 75 % ædru og i gang med arbejde, uddannelse eller afklaring til fleksjob eller pension. Langtidseffekten er afhængig af at det sker en opfølgning. Der er næppe tvivl om at dagkurser af denne art er vejen frem for hjemløse, der vil være ædru, finde job og bolig.

Overførstergården samarbejde med flere kommuner om at implementere kurserne, men det lykkedes kun i begrænset omfang. Projekterfaringerne blev i stedet brugt i etablering af et nyt, privat kursuscenter: VIKON. Overførstergården samarbejder nu med VIKON om beboere, der har brug for en særlig hjælp for at komme i arbejde. Kurserne forudsætter kommunal finansiering efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik § 32.